Dodací a platební podmíky

1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.1. Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolili z aktuální nabídky dodání v objednávacím formuláři a je uvedeno v objednávce.

1.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.6. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců) musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

1.7. Prodávající si vyhrazuje změnit způsob platby za zboží v závislosti na charakteru zboží, přičemž se výše poštovného může pouze snížit.

1.8. V případě, že si klient nepřevezme zboží odeslané na dobírku, budou mu účtovány náhrady nákladů a popř. smluvní pokuta, podle § 2159 odst. 1 a § 2913 občanského zákoníku nového.

1.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 

2.1. Cena zboží je uvedena v e-shopu v přehledech produktů a dále přímo v katalogovém listu každé položky. U zboží, které je vyráběno zakázkově, se cena stanovuje po vzájemné dohodě.

2.2. Vzhledem k tomu, že v e-shopu probíhá prodej nepřetržitě, prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění zboží. Prodávající má povinnost informovat o přecenění kupujícího, který zaslal v této lhůtě objednávku na zboží, jež bylo přeceněno.

2.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním předání (platba v hotovosti je zákonem omezena ekvivalentem 15.000,- EUR),
  • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 

2.4. Bankovní spojení:

  • č. účtu pro CZK: 
  • č. účtu pro EUR: 

oba účty jsou vedené u společnosti 

2.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.6. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

2.7. Kupující hradí prodejci cenu zboží na základě platebních údajů nebo zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou.

2.8. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou zboží do 10.000,- Kč (ve vyšší hodnotě zboží pouze na základě individuálního ujednání).

2.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  

2.14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.