Stolařské řezivo

Pro výrobu našeho dřevěného nábytku vždy používáme tzv. stolařské řezivo. Stolařské řezivo bylo po určitý čas vzduchem sušené a následně prošlo sušičkou, kde se vysušilo na 10 a 8%. Dřevo sice zpět nasaje vlhkost okolo 15%, ale po těchto extrémních zážitcích přestává (do značné míry) “pracovat” a tím měnit i objem vlivem změny vlhkosti, praskání apod. Dochází tedy k zvýšení tvarové stálosti.

Z hlediska vlastností dřeva je nejvhodnější, když je co nejdéle sušeno “na vzduchu” (vzducho-sušení). Čím více cyklů dřevo zažije, tj. cyklů při nichž nasává a pouští vlhkost, tím stálejší má vlastnosti. Pro každý typ dřeva je jiný “sušící program”, který odpovídá jeho vlastnostem, ale i třeba budoucímu využití.

Pro náš výrobní program kupujeme dřevo se zaručenou kvalitou a původem.