O společnosti

Věnujeme se výrobě nábytku ze smrkového, modřínového, jasanového a dubového masivu. Do naší produkce především patří dřevěný zahradní nábytek, nábytek do předsíně a rustikální nábytek. 

Jednou z našich specialit je pak nábytek na balkon, s kterým můžete proměnit váš balkon, terasu či verandu v příjemné zápraží i uprostřed panelákového sídliště či řadové zástavbě.

Od renovací k vlastnímu nábytku na chalupu i do bytu

Dnes se na trhu setkáme s nemalým množstvím renovovaného historického nábytku z kategorií, které můžeme nazvat jako měšťanský nábytek a zámecký nábytek. Vzhledem k pomíjivosti lidového (či rustikálního nábytku), který byl v minulosti vyráběn, se z této kategorie nedochovalo příliš kusů. Nábytek nebyl obvykle ošetřován, nebyly používány povrchové úpravy, které by zvyšovaly jeho životnost, pro svou nízkou cenu nebyl ani v minulosti renovován, bylo s ním nešetrně zacházeno apod. Tohoto nábytku se navíc nevyrábělo mnoho, lidová vesnická stavení byla prostá a našli bychom v nich (a jestli vůbec) především postele, truhly, poličky, sedací lavičky a velmi jednoduché skříně.

Právě z důvodu nedostatku lidového nábytku, který by se hodil do rekonstruovaných chalup a selských stavení, jsme se rozhodli k výrobě vlastního nábytku. Nábytku, který by byl moderní (v tom dobrém slova smyslu), ale zároveň v souladu s tahy starých mistrů.

Z dílen starých mistrů

Nejedná se však o kopii (žádný z našich modelů není přímou kopií některého z historických kusů), ale o výrobu moderního "lidového" nábytku za použití moderních postupů a prostředků. Za 20 let renovací historického nábytku se nám jeho konstrukce i duch doslova vepsal do dlaní.

Staří mistři truhlařského řemesla se sice mnohdy obešli bezejmén, jejich podpisy jsou však vepsány do tvarů a konstrukce nábytku, který vyráběli a zlepšovali mnohá staletí. A co je stejně důležité, staletí byly také potřeba na to, aby tyto konstrukční prvky prověřila. Nezbývá nám tedy, než v začaté tradici pokračovat, neboť vymýšlet, či snad začínat od začátku, by přinášelo potřebu dalších staletí pro ověření těchto nových konstrukcí.

Nábytek se snažíme vyrábět tak, jak by jej dnes vyráběli staří mistři, kdyby měli k dispozici moderní nástroje a prostředky, s kterými lze docílit především výrazného prodloužení životnosti, ale také použití konstrukčních prvků a postupů, které nebyly z ekonomických důvodů u lidového nábytku běžné (objevovaly se spíše u lepšího, selského nábytku).

 

Našim cílem je spojení moderní technologie v podobě použití kvalitního stolařského řeziva a moderní povrchové úpravy spolu s tradičními tesařskými konstrukcemi, jako je spoj typu čep a dlab a jištění klínky. S moderními technologiemi navazujeme na konstrukce a postupy starých mistrů truhlařského řemesla s cílem dosáhnout nábytku obdobného vzhledu a ještě delší životnosti.

Diskontinuita řemesla

V oblasti truhlařského řemesla, stejně jako prakticky všude jinde, pozorujeme v moderní době "diskontinuitu řemesla". Po první světové válce (i když ona zřejmě nebyla jedinou příčinou, neboť tento trend začal již před ní) jako by se chod řemesla otočil zpět, a výrobky začaly být méně a méně kvalitní a řemeslníci začali opouštět staré, staletími osvědčené vzory, postupy i metody. Došlo to bohužel až do dnešního stavu, kdy se dnes židle rozvrzá za rok či dva užívání.

Naším záměrem je skrze 20 let zkušeností s rekonstrukcemi nábytku navázat na pozapomenutou tradici a pokračovat ve výrobě lidového nábytku tak, jak by jej zřejmě dnes a s dnešními prostředky vyráběli staří truhlářští mistři.